Woonhuisverzekering

De woonhuisverzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming en sanitair. Schade door bijvoorbeeld aardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn helaas uitgesloten.

Bij de woonhuisverzekering zijn er 2 soorten dekkingen van schade: de extra uitgebreid dekking en de all riskdekking. Het verschil is dat bij extra uitgebreid alleen voorvallen zijn gedekt die in de polisvoorwaarden staan. All risk dekt alle schadegevallen, tenzij ze zijn uitgesloten.

Voorkom onderverzekering met de herbouwwaardemeter of laat uw woning taxeren door een erkend taxateur

Bij woonhuisverzekeringen is het belangrijk dat u de juiste herbouwwaarde verzekert. Het bedrag waarvoor u uzelf verzekert, is namelijk het maximumbedrag dat de verzekeraar uitkeert bij schade. Blijkt bij schade dat de kosten van herbouw hoger zijn dan het bedrag waar u voor bent verzekerd? Dan is het meerdere naar rato voor uw eigen rekening dan noemen we onderverzekering. Als u de herbouwwaardemeter invult, krijgt u een garantie tegen onderverzekering. 

Welke woonhuisverzekering het beste bij u past?, of wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

speech-bubble
© 2002 - 2018 Sitemap  |  Links

Design & Development by MediaZo!