046 451 4579

Werkwijze Roeters.Pro

Stap 1 | Inventarisatie

Het 1e gesprek is bedoeld om uw klantprofiel te vast te stellen.
Oriëntatie-fase:
Kennismaking met elkaar
Inventarisatie, oriëntatie
Wij lichten u toe wie we zijn, wat we doen en hoe we daarvoor beloond worden
U geeft aan wat uw wensen en doelstellingen zijn
De dienstverleningsovereenkomst wordt getekend

Inventarisatie-fase:
Alle feiten van uw huidige situatie (financieel) worden vastgelegd;
Dat doen we ook voor uw wensen en doelstellingen in zowel de positieve als minder positieve toekomst
Prioriteiten kennen we toe aan uw wensen en doelstellingen
We zullen uw kennis en ervaring betreffende de verschillende financiële zaken in kaart brengen
Welke risico’s wenst u te verzekeren en welke niet (risicobereidheid)
Al deze gegevens worden daarop vastgelegd in uw klantprofiel.

Stap 2 | Analyseren

Met uw klantprofiel met daarin uw wensen, doelstellingen en prioriteiten wordt een analyse gemaakt van uw huidige situatie. Zo heeft u immers een juist beeld hoe u er momenteel voorstaat. Uiteraard komt in de analyse ook de toekomst voor de korte en lange termijn aan bod.

Het rapport geeft u op een heldere en duidelijke manier antwoord op de o.a. volgende vragen:
Kan ik stoppen met werken op de gewenste leeftijd?
Zijn er voldoende middelen om bijvoorbeeld een studie, een wereldreis of een sabbatical te bekostigen?
Kan ik mijn lasten nog goed betalen mocht ik onverwachts werkeloos worden?
Hoe gaat het vermogen zich ontwikkelen?
Kan mijn partner nog in de woning blijven wonen mocht ik overlijden?
Ben ik voldoende verzekerd voor bijvoorbeeld brand?

Uit de analyse zijn eenvoudig conclusies te trekken. Wellicht worden al uw wensen en doelstellingen gerealiseerd. Wellicht is dat niet het geval en dienen er oplossingen gevonden te worden.

Stap 3 | Adviseren

Mocht uit een analyse blijken dat uw wensen en doelstellingen niet geheel gerealiseerd kunnen worden dan gaan we zoeken naar de best passende oplossing voor u.
Ons advies zal, net als bij de analyse, helder en begrijpelijk inzicht verstrekken in uw “financiële” toekomst.

We letten daarbij o.a. op de volgende zaken:
Realiseren van uw wensen en doelstellingen gebaseerd op uw prioriteiten en binnen uw budget
In de diverse scenario’s zorgen voor verantwoorde lasten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan
Berekening of eventuele kosten wel kunnen worden terugverdiend?
De juiste vermogensvorming in relatie tot uw klantprofiel
De diverse fiscale aspecten
Flexibiliteit, zodat het advies eenvoudig aanpasbaar is aan toekomstige wijzigingen in uw situatie

Uit de analyse zijn eenvoudig conclusies te trekken. Wellicht worden al uw wensen en doelstellingen gerealiseerd. Wellicht is dat niet het geval en dienen er oplossingen gevonden te worden.

Stap 4 | Implementeren

De volgende stap naar uw nieuwe situatie is het uitvoeren van het advies. Wij zijn daarbij uw spil tussen de verschillende aanbieders en partijen.

Werkzaamheden die we daarbij uitvoeren bestaan o.a. uit:
Het aanvragen en controleren van de diverse offertes
Het doornemen met u van alle offertes en aanvragen
Het verstrekken van alle relevante informatie, zoals voorwaarden, financiële bijsluiters etc.
Het verzamelen, controleren en completeren van alle benodigde bescheiden
De tijdige verzorging van bijvoorbeeld taxatie, bankgarantie, informeren notaris
De benodigde opzegbrieven verzorgen
Aflosnota, conceptaktes en polissen controleren
Contacten onderhouden en voortgang bewaken gedurende het gehele traject bij de diverse partijen

Stap 5 | Bewaking & Nazorg

Wanneer het advies een feit is stopt onze dienstverlening echter niet. Het is immers zaak om de diverse onderdelen van het advies gedurende de looptijd te bewaken.
Alleen door periodieke controle kunnen we ervoor zorgen dat uw advies ook passend blijft.
Verder worden er afspraken gemaakt over de verdere dienstverlening.
 
 

Onze beoordelingen

Roeters is een organisatie die "totaalklant benadering" gebruikt als uitgangspunt voort haar dienstverlening. Wij helpen u aan "financiële rust" "financiële zekerheid" "financieel inzicht" en "financiële volwassenheid", we gebruiken hiervoor methodieken zoals Life-Planning en Risicomanagement, we trachten hiermee uw wensen, doelen en behoeften zorgvuldig in kaart te brengen alsmede de daarbij naar voren komende risico's.

U kunt alle reviews zelf uitvoerig lezen.

Lees alle reviews >

© 2002 - 2021 Sitemap  |  Links

Marketing & Development by Mediazo