046 451 4579

Proclaimer Roeters.pro

Hier vind je de Proclaimer van Roeters. De Proclaimer omvat hoe wij met persoonsgegevens en auteursrecht omgaan.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Roeters. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als je ons dat laat weten door een e-mail te sturen naar info@roeters.pro

Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Roeters is geheel voor risico van de gebruiker. Roeters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden. Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. We willen je er nadrukkelijk op wijzen dat Roeters niet verantwoordelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit jouw beslissingen. De door Roeters op of via deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. Door het gebruik van de website aanvaard je deze proclaimer, de privacystatement en eventuele gevolgen.

Op het internet kunnen op willekeurige momenten storingen, fouten of vertragingen optreden. Roeters is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Roeters of een derde worden beheerd. Roeters is ook niet aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van Roeters of derden.

speech-bubble

Onze beoordelingen

Roeters is een organisatie die "totaalklant benadering" gebruikt als uitgangspunt voort haar dienstverlening. Wij helpen u aan "financiële rust" "financiële zekerheid" "financieel inzicht" en "financiële volwassenheid", we gebruiken hiervoor methodieken zoals Life-Planning en Risicomanagement, we trachten hiermee uw wensen, doelen en behoeften zorgvuldig in kaart te brengen alsmede de daarbij naar voren komende risico's.

U kunt alle reviews zelf uitvoerig lezen.

Lees alle reviews >

© 2002 - 2023 Sitemap  |  Links

by Mediazo