046 451 4579

Motorrijtuigenrechtsbijstand

Motorrijtuigenrechtsbijstand

Een motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering biedt dekking voor geschillen rond het verzekerde motorrijtuig, zoals:

  • Verhaalsrechtsbijstand, het verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde;
  • Strafrechtsbijstand, de verzekerde wordt strafrechtelijk vervolgd wegens verkeersovertreding of -misdrijf. Geen dekking wordt verleend bij een opzettelijk gepleegd misdrijf of bij een eenvoudige verkeersovertreding die voorkomen had kunnen worden;
  • Rijbewijsrechtsbijstand, rechtsbijstand bij de teruggave van het rijbewijs of het motorrtijtuig bij inbeslagname door een overheidsinstantie;
  • Contractsrechtsbijstand, in verband met de aankoop, reparatie of het onderhoud van het motorrijtuig.

Verkeersrechtsbijstand

Een verkeersrechtsbijstandverzekering biedt dezelfde dekking als de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering. Verschil is, dat de verzekering niet is gekoppeld aan één motorrijtuig maar dat er dekking bestaat voor het hele gezin, voor gebeurtenissen die samenhangen met het deelnemen aan het verkeer.

speech-bubble

Onze beoordelingen

Roeters is een organisatie die "totaalklant benadering" gebruikt als uitgangspunt voort haar dienstverlening. Wij helpen u aan "financiële rust" "financiële zekerheid" "financieel inzicht" en "financiële volwassenheid", we gebruiken hiervoor methodieken zoals Life-Planning en Risicomanagement, we trachten hiermee uw wensen, doelen en behoeften zorgvuldig in kaart te brengen alsmede de daarbij naar voren komende risico's.

U kunt alle reviews zelf uitvoerig lezen.

Lees alle reviews >

© 2002 - 2023 Sitemap  |  Links

by Mediazo